Epicenter Store

Epicenter Store är en plats i Stockholms hjärta med ett ekosystem för entreprenörer, snabbväxande digitala retailers och storbolag att mötas, jobba ihop, testa ny teknik och produkter för att på ett framåtlutat och nytänkande sätt möta framtidens retail. I vår experimentbutik testas hela tiden nya produkter, tjänster teknologier och affärsmodeller. Vi är även en medlemshubb för branschens ledande aktörer och spännande innovativa tillväxtbolag inom retail. Tillsammans skapar vi framtidens butiksupplevelser.


Regeringsgatan 61