#InspoSTHLM

#InspoSTHLM är en inspirerande livsstilsbutik i hållbarhetens anda. I denna magiska hub hittar du handplockad second hand från olika organisationer som blandas med privat vintage och diverse utställare samt nya unika märken som jobbar med hållbarhet och miljöfrågor.

Utöver en butik verkar även #InspoSTHLM som en mötesplats för hållbarhet och kreativitet, du är välkommen att slå dig ned och ta en kopp kaffe eller attenda något av de löpande event som hålls med inriktning slow fashion, hållbar utveckling och samhällsfrågor i linje med #InspoSTHLM värderingar. Du kan dessutom använda dig av vår inhouse stylist som hjälper dig med tips och råd för att komplettera din garderob. InspoSTHLM välkomnar även till diverse olika workshops, evenemang och föreläsningar
med fokus på människor och miljö.

 

In English:
#InspoSTHLM is a lifestyle boutique characterised by it's essential focus on sustainability. In this mesmerising hub, you will find selected second hand items from different organisations, mixed with clothing from private and independent vintage shops and collections. In addition, #InspoSTHLM also features new designer collection which are sustainable and environmentally friendly. Example of these are Legnology and Soot STHLM.

Besides being a sustainable shopping oasis, #InspoSTHLM also operates as a meeting ground for like-minded people with opportunities to network, grab a coffee or attend any of the workshops or events taking place. You also have the option to use our inhouse stylist to get advice on how to extend your wardrobe. All activity centers around sustainability, social topics and combatting fast fashion by promoting reusing and recycling, all aligned with the values of #InspoSTHLM. You also have the option of using our in house stylist that will help you expand your set of mind or find that perfect item you’ve been looking for. #InspoSTHLM welcomes everyone to attend workshops, events and presentations where the focus is on how we learn to consume with the planet in mind.