Information till dig som planerar att besöka oss

Säkerheten är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg under ditt besök i MOOD Stockholm, även under rådande omständigheter. Vi är glada över att se dig här hos oss men vi behöver fortsatt hjälpas åt för att hejda smittspridningen av Covid-19. Det kan vi bland annat göra genom att hålla avstånd.

För att du fortsatt ska känna dig trygg hos oss i MOOD Stockholm redovisar vi här tider under veckans alla dagar då det som regel är mer respektive mindre människor i MOOD Stockholm. Du har därmed möjlighet att planera ditt besök genom att välja en tid och en besöksnivå som passar dig. 

Vi har också sedan tidigare vidtagit dessa åtgärder för att förhindra smittspridning av Covid-19 i MOOD Stockholm:

• Vi har utökat städningen och rengöringen av ytor som många rör vid. 
• Vi har installerat ett flertal stationer med handsprit i entréerna och i anslutning till toaletterna i MOOD Stockholm. 
• Vi har utrop i vårt högtalarsystem som påminner om Folkhälsomyndighetens råd.
• Vi uppmanar via skyltning att hålla avstånd till andra besökare.  
• Vi har, där det har varit möjligt, plockat bort möbler för att utöka avståndet mellan våra besökare. 
• Vi arbetar tillsammans med butikerna och restaurangerna i MOOD Stockholm för att motverka trängsel på våra respektive ytor.
• När du besöker MOOD Stockholm skulle vi vilja be dig att hålla avstånd till andra besökare och vid minsta sjukdomssymtom uppmanar vi dig att stanna hemma. Använd gärna vår hemleveranstjänst om du vill handla från oss.
• MOOD Stockholms ordningsvakter agerar för att Folkhälsomyndighetens allmänna råd följs och de har särskild bevakning under tider då vi kan förvänta oss extra mycket folk. De bevakar särskilt ytor där vi tror att köbildning kan uppstå.  

 

Plan your visit

Your safety is important and we want you to feel comfortable visiting us, even during the current circumstances. We’re happy to see you visiting MOOD Stockholm, yet we still have to be careful and together try to prevent the spread of covid-19. We can do that by, for example, keeping distance from each other.

By tracking the number of visitors at certain hours in MOOD Stockholm, we know at what times most people visit us and thereby also when we have fewer visitors. You can always check these charts in order to plan your visit according to when you’d feel the most safe coming to MOOD Stockholm.

We’ve also taken the following measures to prevent the spread of covid-19 in MOOD Stockholm: 

  • We’ve increased our cleaning routines, taking extra care of surfaces that many people come in contact with.
  • We’ve installed multiple hand sanitizer stations on different locations in MOOD Stockholm.
  • Through our speaker system, we continuously inform our visitors about information from the Swedish public health authorities.
  • We remind and encourage our visitors to keep distance to each other through signage.
  • Wherever possible we’ve removed furniture in order to increase the space between visitors.
  • Together with all of our stores and restaurants we continuously make adjustments and take precautions of different kinds to prevent crowding. 
  • When you visit MOOD Stockholm we ask you to keep your distance from other visitors. At the slightest symptom of the disease, we urge you to stay at home. Feel free to use our home delivery service if you want to shop from us.
  • Our security guards act on making sure the Swedish public health authorities’ recommendations are being followed. We have special surveillance during peak hours and are extra vigilant on locations where cues could appear.

Publicerad: